Asiakaslähtöistä ja joustavaa palvelua

Asiakaslähtöistä ja joustavaa palvelua

Vidensin palveluita

Palvelumme käynnistyy siitä, kun asiakas allekirjoittaa toimeksiantosopimuksen.Tämän jälkeen me hoidamme asiakkaan pankkiyhteydet ja tarvittavat perustiedot järjestelmään – kun yrittäjä valtuuttaa meidät pyytämään tiedot vanhalta palvelun tuottajalta.

Asiakkaalle järjestetään koulutus ohjelmistojen käyttöön, jonka jälkeen käymme läpi vastuualueet meidän ja asiakkaan välillä. Näin varmistamme sen, että ohjelma on asiakkaan käytössä ja taloushallinnonpalvelut sujuvat meidän toimestamme.  Yleensä toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisesta on tässä vaiheessa kulunut 1-2 viikkoa.

Pääkirjanpito

Tuotamme asiakkaalle tarvittaessa yksilöllisesti räätälöidyt raportit yhtiön tuloksesta ja taseesta sovitun aikataulun mukaisesti. Jokaisella meidän asiakkaalla on oma enkilökohtainen kirjanpitäjä.

Meiltä asiakas saa myös viranomaisraportointi verottajalle, ELY-keskukselle, rahoittajille ja tullille. Lisäksi me konsultoimme, jos huomaamme asiakkaan toiminnassa talouden tai verotuksen suhteen kehitettävää.

Konsultointi

Tämä palvelu perustuu asiakkaiden kanssa käytäviin neuvotteluihin, missä asiakkaan liiketoimintaa tarkastellaan sekä yrittäjän että tilitoimiston näkökulmasta. Palveluun kuuluu mm. talouden konsultointi, yrityksen ja yrittäjän verotuksen optimointi sekä veroriskien tunnistaminen.

Osto- ja myyntireskontran hoito

Ostoreskontran hoitamiseen sisältyy mm. ostolaskujen tiliöinti oikealle kirjanpidon tileille sekä kustannuspaikoille, ostolaskujen maksaminen eräpäivinään tai muutoin sovittuina ajankohtina.Myyntireskontran hoitamiseen sisältyy myyntilaskujen tekeminen, viitesuoritusten kirjaaminen ja myyntisaatavien seuranta ja karhulaskujen tekeminen. Näin asiakas saa pystyy ulkoistamaan rutiininomaiset työt tilitoimistoon ja keskittymään olennaiseen.

Palkanlaskenta

Palveluun kuuluu palkkojen laskenta ja tes-tulkinnat. Oikein ja ajallaan lasketut palkat helpottavat yrittäjän arkea. Jokaiselle asiakkaalle on oma palkanlaskija.