yrityksesi avaintiedot

kaikki tarvitsemasi tiedot

Avaintiedot

Tästä pystyt tarkistamaan tämän hetkiset yritysten taloudenhoitoon liittyvät avaintiedot.

Katso tästä avaintiedot

Tuloverokannat

Tuloverokannat

Pääomatulovero
Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 34 prosenttia.

Yhteisövero
Yhteisötulon verokanta on 20 prosenttia.

Palkan sivukulut

Palkan sivukuluprosentit 2018

Eläkevakuutusmaksu Työnantaja Palkansaaja Yhteensä
TyEL 18-52 -vuotias (työnantajan maksuosuus arvioitu) 18,95 % 6,35 % 25,30 %
TyEL 53-67 -vuotias (työnantajan maksuosuus arvioitu) 17,45 % 7,85 % 25,30 %
Työttömyysvakuutusmaksu Työnantaja Palkansaaja Yhteensä
2.044.500 euron palkkasummaan saakka 0,65 % 1,90 % 2,55%
2.044.500 euron ylittävältä osalta 2,60% 1,90 % 4,50 %
Sairausvakuutusmaksu Työnantaja
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,86 %
Työntekijän sairausvakuutusmaksu yhteensä
– Päivärahamaksun osuus
– Sairaanhoitomaksun osuus
Vakuutetun sairaanhoitomaksun korotus
Yrittäjän sairausvakuutusmaksu yhteensä
– Päivärahamaksun osuus
– Lisärahoitusosuus
– Sairaanhoitomaksun osuus
Eläkkeensaaja
Eläkevakuutusmaksu – yrittäjä 18-52-vuotias 53-62-vuotias yli 62-vuotiaat
YEL 24,10 % 25,60 % 24,10 %

 

Arvolisäverokannat

Arvonlisävero

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. Arvonlisäverokannat nousivat Suomessa prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen

24% Yleinen verokanta
14% Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut
(ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka)
10% Henkilökuljetukset
Kirjat
Liikuntapalvelut
Lääkkeet
Majoituspalvelut
Pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin
Yleisradion valtion televisio- ja radiorahastosta saama määräraha
Vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myynnit
0% Vienti
Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset
Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti
Kansainvälisessä liikenteessä käytettävien vesialusten ja kansainvälistä liikennettä harjoittavan yhtiön ilma-alusten myynti
Vapautus Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito
Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut
Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei kuitenkaan tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)
Arpajaiset ja rahapelit,
Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot
Kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti
Julkiset hautauspalvelut

 

 

 

Puhelinetu

Puhelinetu 2018

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

Ravintoetu

Ravintoetu

Ravintoedun arvo on 6,50 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,50 € ja enintään 10,50 €. Jos tämä määrä alittaa 6,50 € tai ylittää 10,50 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Päiväraha

Päiväraha

Työnantaja voi korvata tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Päivärahaan vaikuttaa työmatkan pituus ja kohde
Työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta päivärahaa, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä joko asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi. Työmatkan kesto vaikuttaa päivärahan suuruuteen. Yllä mainittu ei koske ns. erityisaloja.

Vuonna 2018 päivärahan määrä on

  • osapäiväraha 19 euroa (työmatka yli 6 tuntia)
  • kokopäiväraha 42 euroa (työmatka yli 10 tuntia)
  • ateriakorvaus 10,50 euroa (ateriakorvaus voidaan maksaa työmatkoilta, joilta palkansaajalle ei makseta päivärahaa.)

Päiväraha on korvausta tavallista suuremmista ruokailukuluista. Jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ruokailu (kokopäiväraha/kaksi ateriaa, osapäiväraha/yksi ateria), päiväraha on puolet edellä mainituista määristä.

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaukset 2018

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo senttiä/km
Auto* 0,42