Toimimme 1.3.2017 alkaen osoitteessa Alasintie 2, Joensuu

admin
November 28, 2017

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotus kiristyy vuonna 2016 ja tapahtuu lähtökohtaisesti osinkoverotuksena. Vielä vuoden 2015 ajan saa nostaa ennen 1.1.2014 tehtyjä sijoituksia vaikka sijoittaja olisi eri henkilö kuin varojen nostaja niin että luovutus verotetaan luovutusvoiton säännösten mukaisesti, eli veroa ei makseta. Vuodesta 2016 alkaen vastaava varojen nosto verotetaan osinkona, eli vähintään 7,5 % verolla.

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto on hallinnollisesti yksinkertaisin tapa kasvattaa sijoituksella yhtiön omaa pääomaa. Verotuksessa on kuitenkin edelleen tulkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi suosittelen tätä alle 50 000 euron suuruisiin sijoituksiin. Yli 50 000 euron sijoituksen omaan pääomaan suosittelen tekemään suoraan osakepääomaan vaikka se on hallinnollisesti työläämpi ja kalliimpi vaihtoehto sen verotuskäytäntö on johdonmukaista. Myös pääomalaina on varteenotettava vaihtoehto. Tapauskohtainen arviointi ja laskelmat osoittavat parhaan vaihtoehdon, aivan absoluuttinen ei siis tuo 50 000 euron raja ole.

Suurimmalle osalle asiakkaita, joiden taseessa on sijoitetun vapaan pääoman rahasto olen asian käynyt läpi. Loput informoidaan henkilökohtaisesti ennen vuoden vaihdetta.

Vuoden 2016 hallituksen budjettiesityksen veromuutoksia

Ansiotuloverotuksessa solidaarisuusveron, eli valtion tuloveroasteikon korkeimman portaan alarajaa  alennetaan 90 000 eurosta 72 300 euroon vuosille 2016 ja 2017. 

Vuonna 2016 asuntolainojen koroista vähennyskelpoista on enää 55 prosenttia.

Pääomatulojen verotuksessa ylempää verokantaa (yli 30 000 euron pääomatulot) korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin.

Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se nykyisin on vähennyskelpoista ainoastaan luovutusvoitosta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos realisoit omaisuuttasi tappiolla kannattaa se tehdä ensi vuonna varsinkin jos ei ole luovutusvoittoja tälle vuodelle. Ensi vuonna siis luovutustappiot voidaan vähentään esim. osinkotulojen pääomatuloverosta. 

 

Katso kaikki