Toimimme 1.3.2017 alkaen osoitteessa Alasintie 2, Joensuu

admin
November 28, 2017

Kirjanpitolain uudistushanke on parhaillaan meneillään ja hallitus on antanut asiasta esityksensä (HE 89/2015). Laki kuitenkin olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavien tilikausien osalta. Eli nyt 31.12.2015 tilinpäätökset tehdään vielä vanhan kaavan mukaisesti. Lain vaikutukset koskevat etenkin tilinpäätöksen laadintaa ja tuloslaskelma- ja tasekaavat muuttuvat virallisten raporttien osalta. Normaaliin kuukausittaiseen raportointiin vaikutus on vähäinen. Myös uudet kokoluokat mikroyritys, pienyritys ja suuryritys tulevat voimaan.

Yllä mainittu hallituksen esitys sisältää mahdollisuuden pääomalainan kirjaamisesta yhtiön omaan pääomaan. Nykyisen kirjanpitolain mukaan pääomalaina on vierasta pääomaa. Pääomalaina olisi siis tietyin ehdoin mahdollista kirjata yhtiön omaan pääomaan, jolloin siitä tulee varteenotettava vaihtoehto sijoitetun vapaan pääoman rahastolle, minkä verokohtelu kiristyy vuonna 2016.

Tässä yhteydessä on hyvä mainita myös velan vanhentumisen merkityksestä yhtiön ja osakkaan verotuksessa. Esimerkiksi osinko vanhenee kolmessa vuodessa sen nostettavissaolopäivästä. Monissa yhtiöissä osinjakovelkaa on kertynyt vuosien varrella, nyt on hyvä hetki tarkistaa velkojen tilanne ja maksaa vanhimmasta päästä alkaen velkoja pois. Näin esimerkiksi osakeyhtiö välttyy velan vanhentumisesta verotuksessa aiheutuvasta tuloutumisesta ja yhteisöverosta.

Katso kaikki